Distribution of suitable habitat for ungulates in Fanjingshan National Nature Reserve, Guizhou Province
MENG Bingshun, HUANG Xiaolong, XIE Bo, WANG Weixi, HUANG Jichi, ZHANG Tao, RAN Jingcheng, ZHANG Mingming
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (6): 664 -675 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150756