Advances in personality research in non-human primates
LI Nianlong, ZHAO Haitao, LI Wei, WANG Xiaowei, WANG Chengliang, MOU Junjie, LI Baoguo
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2024, (1): 118 -128 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150747