Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2009 Vol. 29, No. 4
Published: 08 March 2009

 
343 Physiological ecology in small mammals and evolutionary theory
WANG Dehua,YANG Ming,LIU Quansheng,ZHANG Zhiqiang,ZHANG Xueying,CHI Qingsheng,XU Deli
2009 Vol. 29 (4): 343-351 [Abstract] ( 2835 ) HTML (1 KB)  PDF (484 KB)  ( 1106 )
352 Physiological stress response and its ecological adaptability in mammals
BIAN Jianghui,WU Yan
2009 Vol. 29 (4): 352-358 [Abstract] ( 2425 ) HTML (1 KB)  PDF (253 KB)  ( 536 )
359 Cultural evolution:universality in animal culture and uniqueness in human culture
WAN Meiting,SU Yanjie
2009 Vol. 29 (4): 359-364 [Abstract] ( 2120 ) HTML (1 KB)  PDF (204 KB)  ( 758 )
365 The origin and phylogenetics of Hainan Eld’s deer and implications for Eld’s deer conservation
ZHANG Qiong,ZENG Zhigao,SUN Lifeng,SONG Yanling
2009 Vol. 29 (4): 365-371 [Abstract] ( 2522 ) HTML (1 KB)  PDF (602 KB)  ( 756 )
372 A preliminary analysis of genetic variation at three MHC loci of the Indo-Pacific humpback dolphin (Sousa chinensis)
XU Shixia,ZHANG Pan,LI Shuzhen,ZHOU Kaiya,WEI Fuwen,YANG Guang
2009 Vol. 29 (4): 372-381 [Abstract] ( 1620 ) HTML (1 KB)  PDF (698 KB)  ( 859 )
382 Intraspecific behavioral variation in two populations of wild-caught Mandarin voles
YUAN Aifang,TAI Fadao,JIA Rui,ZHAI Peiyuan,ZENG Shuangyan,YU Peng,Hughie Broders
2009 Vol. 29 (4): 382-388 [Abstract] ( 1303 ) HTML (1 KB)  PDF (335 KB)  ( 513 )
389 Seasonal selection of sleeping sites in Yunnan snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti) at Gehuaqing in Baimaxueshan Nature Reserve
LI Dayong,REN Baoping2 ,Cyril C.Grueter,ZHOU Qihai,PENG Zhengsong,WEI Fuwen,LI Baoguo
2009 Vol. 29 (4): 389-395 [Abstract] ( 1413 ) HTML (1 KB)  PDF (312 KB)  ( 583 )
396 Reproduction characteristics of striped field mouse (Apodemus agrarius) and Yangtze voles (Microtus fortis)in the polder of return farmland back into lake in Dongting Lake region
ZHANG Meiwen,WANG Yong,LI Bo,HUANG Huang,CHEN Jian,HAN Liliang
2009 Vol. 29 (4): 396-405 [Abstract] ( 2046 ) HTML (1 KB)  PDF (273 KB)  ( 1336 )
406 Analysis of the small mammals community diversity in the Qiandao Lake region
ZHAO Qingyang,BAO Yixin,SUN Bo,ZHANG Longlong,HU Zhiyuan
2009 Vol. 29 (4): 406-412 [Abstract] ( 1286 ) HTML (1 KB)  PDF (355 KB)  ( 746 )
413 The growth and development of pen-raised roe deer fawns
LI Changsheng,ZHOU Xu,WANG Guiwu
2009 Vol. 29 (4): 413-418 [Abstract] ( 1255 ) HTML (1 KB)  PDF (284 KB)  ( 629 )
419 Diet and seasonal changes in Rhesus macaques (Macaca mulata) at Seven-star Park,Guilin
ZHOU Qihai,TANG Huaxing,WEI Chunqiang,HUANG Chengming
2009 Vol. 29 (4): 419-426 [Abstract] ( 1620 ) HTML (1 KB)  PDF (319 KB)  ( 776 )
427 Food habits of Kulan (Equus hemionus hemionus)in Kalamaili Mountain Nature Reserve,Xinjiang,China
XU Wenxuan,YANG Weikang,QIAO Jianfang
2009 Vol. 29 (4): 427-431 [Abstract] ( 1615 ) HTML (1 KB)  PDF (295 KB)  ( 556 )
432 Comparison on the biological characteristics of different functional partitions of the home range of Tibetan fox
LIU Qunxiu,WANG Xiaoming,WANG Zhenghuan
2009 Vol. 29 (4): 432-438 [Abstract] ( 1155 ) HTML (1 KB)  PDF (964 KB)  ( 583 )
439 The wing shape and echolocation calls of Ricketti’s big-footed bat (Myotis ricketti)
YE Jianping,ZHOU Shanyi,TAN Min,HONG Tiyu,ZHU Guangjian,ZHANG Libiao
2009 Vol. 29 (4): 439-442 [Abstract] ( 1241 ) HTML (1 KB)  PDF (188 KB)  ( 762 )
443 Energy metabolism of Pygmy loris (Nycticebus pygmaeus) in cage of Kunming Zoo
XIAO Caihong,WANG Rui,WANG Zhengkun,LIU Pengfei,CHU Yongxing,QIAN Liangchao,CAI Jinhong,LIU Chunyan,MENG Lihua,NIU Jianran,JIA Ting,ZHU Wanlong
2009 Vol. 29 (4): 443-446 [Abstract] ( 1840 ) HTML (1 KB)  PDF (184 KB)  ( 675 )
447 Construction and sequence analysis of a cDNA library from the liver of Microtus fortis
FENG Jie,XIE Jianyun,SUN Qiang,YANG Yuqin,HU Jianhua,GAO Cheng
2009 Vol. 29 (4): 447-450 [Abstract] ( 1226 ) HTML (1 KB)  PDF (290 KB)  ( 399 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn