Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Analysis of urinary volatile constituents of wild Anourosorex squamipes] 2019 Vol.39(6):678-687
ZONG Hao,HU Tao,DU Rong,LI Jialing,FENG Dan,WANG Qian,LEI Ziyong,LI Qi, FU Changkun [Abstract] ( 697 ) [HTML 0 KB][PDF 1757 KB] (114)
2 [Rodent diversity and its relationship with environmental factors in Mt. Helan, Inner Mongolia] 2019 Vol.39(6):651-661
SHI Rui, LI Zongzhi, GAO Hui, PANG Bo, YAN Yongbin, TENG Liwei, LIU Zhensheng [Abstract] ( 690 ) [HTML 0 KB][PDF 2351 KB] (143)
3 [Comparative studies on food habit analysis of gastric contents and colon contents of plateau pika(Ochotona curzoniae)] 2019 Vol.39(6):662-669
HOU Chu, SHANG Guozhen, WU Xueqin, CAO Yifan, CHEN Jiahui, BIAN Jianghui [Abstract] ( 687 ) [HTML 0 KB][PDF 1543 KB] (116)
4 [A new record of mammals in Ningxia Hui Autonomous Region—Reeve’s muntjac (Muntiacus reevesi Ogilby, 1839)] 2019 Vol.39(6):688-693
LUO Juanjuan, QIN Jiahui, LI Jiaqi, LAN Guangcheng, GUO Zhihong, XU Yongheng, SONG Sen [Abstract] ( 686 ) [HTML 0 KB][PDF 33070 KB] (134)
5 [Study on polymorphisms of microsatellites DNA of Chinese captive forest musk deer(Moschus berezovskii)] 2019 Vol.39(6):599-607
WANG Dou, XU Guan, WANG Hongyong, HE Sen, BU Shuhai, ZHENG Xueli [Abstract] ( 677 ) [HTML 0 KB][PDF 3651 KB] (179)
6 [Effects of changing nutrients content on ingestion and digestion of Mus caroli and Rattus losea] 2019 Vol.39(6):670-677
YIN Fei,QIN Jiao,CHEN Yi,SU Qianqian,LEI Ting,ZHANG Chunlan, LIU Quansheng [Abstract] ( 668 ) [HTML 0 KB][PDF 1600 KB] (94)
7 [Preliminary studies on the home range and diurnal behaviour of Callosciurus erythraeus in an urban garden] 2019 Vol.39(6):639-650
YUAN Yaohua, LIU Qunxiu, ZHANG Xin [Abstract] ( 613 ) [HTML 0 KB][PDF 2422 KB] (109)
8 [Occurrences of Xiamen Indo-Pacific humpback dolphins (Sousa chinensis Osbeck, 1765), in waters of Weitou Bay, China] 2019 Vol.39(6):608-613
WU Fuxing, WANG Xianyan, DING Xiaohui, DAI Yufei, ZHAO Liyuan, ZHU Qian [Abstract] ( 479 ) [HTML 0 KB][PDF 2194 KB] (149)
9 [Population dynamics of semi-free-ranging rhesus macaque (Macaca mulatta) in Qianlingshan Park, Guizhou, China] 2019 Vol.39(6):630-638
ZHU Yuan, LU Zhiyuan, LI Da, WANG Qi, SU Haijun [Abstract] ( 477 ) [HTML 0 KB][PDF 15386 KB] (82)
10 [Embracing behavior in male Tibetan macaques(Macaca thibetana)at Mt. Huangshan] 2019 Vol.39(6):614-622
LIU Yiming, WANG Xi, ZHANG Qixin, FANG Xingli, LI Jinhua [Abstract] ( 476 ) [HTML 0 KB][PDF 8717 KB] (195)
11 [Current status and conservation of François’ Langurs (Trachypithecus francoisi) in Encheng National Nature Reserve in Guangxi, China] 2019 Vol.39(6):623-629
LI Wenhua, SONG Qingchuan, HUANG Rong, ZHAO Jiaxin, LI Youbang, ZHOU Qihai [Abstract] ( 468 ) [HTML 0 KB][PDF 26044 KB] (94)
12 [Standardized terminology in primatology: an example of α-male replacement] 2020 Vol.40(1):81-86
LU Jiqi, TIAN Jundong [Abstract] ( 380 ) [HTML 0 KB][PDF 1110 KB] (90)
13 [Spatial and temporal pattern of mammal diversity in Hupingshan National Nature Reserve] 2020 Vol.40(1):87-95
TIAN Shurong, LI Hewen, JIANG Bowen, CHEN Yiming, LI Xin, LI Diqiang [Abstract] ( 378 ) [HTML 0 KB][PDF 1621 KB] (178)
14 [Photoperiod-melatonin signal regulates seasonal spermatogenesis in plateau pikas(Ochotona curzoniae)] 2020 Vol.40(1):54-63
WANG Yujun, JIA Gongxue, WANG Ting, WANG Xiurong, LIU Zhonghao, DU Yurong, MA Jianbin [Abstract] ( 376 ) [HTML 0 KB][PDF 45856 KB] (31)
15 [Functional research and expression analysis of BMPs during the scarless wound healing process of pedicle stump] 2020 Vol.40(1):47-53
LIN Shanshan, GUO Qianqian, CHEN Yiqi, ZHENG Huijie, ZHENG Meixia, CHU Wenhui [Abstract] ( 372 ) [HTML 0 KB][PDF 33537 KB] (110)
16 [First record of genus Mesechinus (Mammalia: Erinaceidae) in Anhui Province, China— Mesechinus hughi] 2020 Vol.40(1):96-99
CHEN Zhongzheng, TANG Xiaofan, TANG Hongyi, ZHAO Hantao, MIAO Qiaoli, SHI Zifan,WU Hailong [Abstract] ( 372 ) [HTML 0 KB][PDF 7845 KB] (109)
17 [Conservation status of otters in China and a discussion on restoring otter populations in the Pearl River Delta] 2020 Vol.40(1):71-80
ZHANG Lu, FAN Pengfei [Abstract] ( 371 ) [HTML 0 KB][PDF 8552 KB] (94)
18 [Expression of MTNR1a and MTNR1b in different tissues and localization in testes of yak (Bos grunniens)] 2020 Vol.40(1):64-70
CHEN Jiannan, ZHANG Quanwei, WANG Qi, WANG Yuanyuan, MA Youji, ZHANG Yong, ZHAO Xingxu [Abstract] ( 366 ) [HTML 0 KB][PDF 12606 KB] (49)
19 [Determination and analysis of trace elements in serum of captive giant pandas] 2020 Vol.40(1):100-108
YUE Mengjia,WANG Chengdong,WANG Tianzhen,YANG Mingxian,DENG Linhua,LI Desheng,ZUO Zhicai [Abstract] ( 361 ) [HTML 0 KB][PDF 1360 KB] (105)
20 [A new record of a mammal in China and new provincial records in Xizang, Hubei and Sichuan] 2020 Vol.40(3):261-270
LIU Shaoying, LIU Yingxun, MENG Guanliang, ZHOU Chengran, LIU Yang, LIAO Rui [Abstract] ( 346 ) [HTML 0 KB][PDF 45844 KB] (156)
21 [A study on morphological variation and geographical range of Anderson's white-bellied rat] 2020 Vol.40(3):209-230
LI Feihong, YANG Qisen, WEN Zhixin, XIA Lin, ZHANG Feng, ABRAMOV Alexei, GE Deyan [Abstract] ( 337 ) [HTML 0 KB][PDF 21127 KB] (144)
22 [Discussed and revised geographical distribution of Chimarrogale leander in China] 2020 Vol.40(3):231-238
WANG Qiaoyun, XIAO Haoyun, LIU Shaoying, CHEN Shunde, YANG Li, XIAO Fei, ZHANG Lu, HE Kai [Abstract] ( 334 ) [HTML 0 KB][PDF 25226 KB] (191)
23 [A diagnostic complex of features used to identify voles Myodes (Rodentia, Circetidae) in their sympatric areas] 2020 Vol.40(3):282-289
Sergey Gashev, Fania Betlyaeva, Natalya Sorokina, Elena Bykova, Juri Kurhinen [Abstract] ( 334 ) [HTML 0 KB][PDF 2061 KB] (65)
24 [Taxonomy and distribution of the genus Typhlomys in China based on karyotypic and phylogenetic analyses] 2020 Vol.40(3):239-248
SU Weiting, CHEN Zhongzheng, WAN Tao, WANG Xia, ZHOU Hongyan, HU Yi, WANG Jinhuan, JIANG Xuelong, NIE Wenhui, HE Kai [Abstract] ( 329 ) [HTML 0 KB][PDF 5381 KB] (113)
25 [Review on the taxonomy of Microtini (Arvicolinae: Cricetidae) with a catalogue of species occurring in China] 2020 Vol.40(3):290-301
LIU Shaoying, JIN Wei, TANG Mingkun [Abstract] ( 326 ) [HTML 0 KB][PDF 1610 KB] (83)
26 [Genetic diversity and molecular phylogeography of Sorex caecutiens in Northeast China] 2020 Vol.40(3):249-260
LIU Zhu, JIANG Wenjing, WANG Aonan, YANG Xi, JIN Zhimin, TIAN Ximin, LI Dianwei [Abstract] ( 325 ) [HTML 0 KB][PDF 14883 KB] (54)
27 [A new record of genus Pantherina in Ningxia Hui Autonomous Region, China—Pantherina griselda (Thomas, 1912)] 2020 Vol.40(3):302-306
PU Yingting, JIANG Haijun, WANG Xuming, TANG Keyi, WANG Qiong, LIAO Rui, CHEN Shunde, LIU Shaoying [Abstract] ( 309 ) [HTML 0 KB][PDF 19238 KB] (125)
28 [Home range utilization and individual dispersal of re-introduced forest musk deer(Moschus berezovskii)] 2020 Vol.40(2):109-119
LIU Jiahui, WANG Yan, BIAN Kun, TANG Jie, WANG Weifeng, GUO Linwen, WANG Bo, FANG Gu, ZHAO Lan, QI Xiaoguang [Abstract] ( 276 ) [HTML 0 KB][PDF 44220 KB] (158)
29 [Habitat assessment of black muntjac (Muntiancus cirnifrons) in the Gutianshan National Nature Reserve based on MAXENT modeling] 2020 Vol.40(2):143-151
YU Jianping, CHEN Xiaonan, YU Shunhai, LE Zhifang, SHEN Xiaoli,CAO Mingchang [Abstract] ( 263 ) [HTML 0 KB][PDF 9719 KB] (199)
30 [The analysis on activity rhythms of several ungulates in extreme arid desert region based on infrared camera data] 2020 Vol.40(2):120-128
LI Jianliang,LI Jiaqi,WANG Liang,PEI Pengzu,MA Donghui,ZHUO Mengya, BAO Xinkang [Abstract] ( 261 ) [HTML 0 KB][PDF 2545 KB] (158)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn