Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China] 2017 Vol.37(4):317-326
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai [Abstract] ( 310 ) [HTML 0 KB][PDF 3063 KB] (336)
2 [New record of sun bear(Helarctos malayanus)in Jilong County, Tibet] 2017 Vol.37(4):414-416
ZHOU zhixin,HUANG zhiwen,HU yiming,LI jingjing,WU jianpu,HU huijian [Abstract] ( 303 ) [HTML 0 KB][PDF 26107 KB] (222)
3 [Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals] 2017 Vol.37(4):399-406
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen [Abstract] ( 253 ) [HTML 0 KB][PDF 1388 KB] (453)
4 [Behavior coding and ethogram of the sambar (Rusa unicolor) in field environment] 2018 Vol.38(1):1-11
ZHANG Jindong, LI Yujie, HUANG Jinyan, BAI Wenke, ZHOU Shiqiang, LI Yinghong, ZHOU Caiquan [Abstract] ( 192 ) [HTML 0 KB][PDF 5977 KB] (375)
5 [Dominance hierarchy for one-male units in a group of provisioned black-and-white monkeys (Rhinopithecus bieti)] 2017 Vol.37(4):371-378
XIA Wancai,HU Jie,RRN Baoping,HE Xinming,KUANG Peigang,ZHONG Tai,LI Dayong [Abstract] ( 189 ) [HTML 0 KB][PDF 1393 KB] (186)
6 [Dynamics of the space use patterns of giant pandas in Wolong Nature Reserve] 2017 Vol.37(4):327-335
BAI Wenke,ZHANG Jindong,DONG Xin,LI Cheng,GU Xiaodong,ZHOU Caiquan [Abstract] ( 180 ) [HTML 0 KB][PDF 10370 KB] (222)
7 [Advances in ecological research regarding rhesus macaques (Macaca mulatta) in China] 2018 Vol.38(1):74-84
LU Jiqi,TIAN Jundong,ZHANG Peng [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (347)
8 [Using satellite tracking collars to monitor released captive-bred wild Bactrian camels] 2017 Vol.37(4):336-343
XUE Yadong, LI Diqiang, SUN Zhicheng, YUAN Haifeng [Abstract] ( 168 ) [HTML 0 KB][PDF 4505 KB] (197)
9 [Preliminary survey using infrared camera reveals fauna and avifauna diversity at Hupingshan National Nature Reserve, Hunan, China] 2018 Vol.38(1):104-112
YU Guiqing, KANG Zujie, LIU Meisi, CHEN Zhenfa, DENG Zhongci [Abstract] ( 163 ) [HTML 0 KB][PDF 1691 KB] (309)
10 [The status and characteristics of, and solutions to, human-Tibetan brown bear conflicts in the Qinghai Province] 2018 Vol.38(1):28-35
HAN Xufang, ZHANG Ji, CAI Ping, ZHANG Yu, WU Guosheng, WANG Enguang, XU Aichun [Abstract] ( 162 ) [HTML 0 KB][PDF 4386 KB] (261)
11 [Effect of soil pH on geophagy in golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana) in Qinling Mountains] 2018 Vol.38(1):12-17
HE Fengzhi, LI Yanpeng, GAO Ying, HUANG Zhipang, QI Xiaoguang, LI Baoguo [Abstract] ( 161 ) [HTML 0 KB][PDF 1094 KB] (313)
12 [Habitat selection of Plateau zokor in northern Qilian Mountain] 2017 Vol.37(4):407-413
TIAN Yongliang, ZHOU Jianwei, YU Yingwen, WANG Qiaoling, SHEN Yanze, HUA Limin [Abstract] ( 153 ) [HTML 0 KB][PDF 1206 KB] (187)
13 [Association of polymorphisms of the OXGR1 with body measurement traits in Tianzhu white yak (Bos grunniens)] 2017 Vol.37(4):379-388
WANG Qi,ZHANG Quanwei,ZHANG Yong,MA Youji,ZHAO Xingxu [Abstract] ( 150 ) [HTML 0 KB][PDF 7628 KB] (68)
14 [Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China] 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] ( 150 ) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (242)
15 [Isolation and identification of intestinal Enterococcus faecalis from golden snub-nosed monkeys in Shennongjia National Natural Reserve] 2017 Vol.37(4):389-398
GUO Huihui,BAI Wenmei, LI Xiang, YANG Jingyuan, YAO Hui, XIAO Yuncai [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 42022 KB] (120)
16 [Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches] 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] ( 136 ) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (376)
17 [Individual identification and population size assessment for Asian elephant based on camera-trapping techniques] 2018 Vol.38(1):18-27
YANG Zicheng, CHEN Ying, LI Junsong, WANG Lifan, PIAO You, SONG Zhiyong, SHI Kun [Abstract] ( 133 ) [HTML 0 KB][PDF 4009 KB] (306)
18 [Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in Fengyang Mountain of Zhejiang Province, China] 2018 Vol.38(1):95-103
LI Jia, LIU Fang, YE Lixin, LIU Shenglong, PEN Hui, LI Diqiang [Abstract] ( 132 ) [HTML 0 KB][PDF 2115 KB] (338)
19 [New record of Murina fanjingshanensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in Hunan Province, China#br#] 2018 Vol.38(3):315-317
HUANG Taifu, GONG Xiaoyan, WU Tao, PENG Le, ZHANG Youxiang, ZHANG Libiao, LIU Zhixiao [Abstract] ( 131 ) [HTML 0 KB][PDF 5174 KB] (130)
20 [Partial albino rat of Rattus losea found in Guangdong Province] 2018 Vol.38(1):113-116
CHEN Yi, SU Qianqian, LIU Quansheng [Abstract] ( 127 ) [HTML 0 KB][PDF 3415 KB] (200)
21 [
Using two methods to estimate the Chinese muntjac’s (Muntiacus reevesi) population status in Gutianshan National Nature Reserve
]
2017 Vol.37(4):354-362
YU Jianping,CHEN Xiaonan,REN Peng,GONG Kun,BAO Yixin [Abstract] ( 123 ) [HTML 0 KB][PDF 1738 KB] (173)
22 [New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni] 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] ( 116 ) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (378)
23 [Social Social bond strength and its influencing factors in adult female Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2017 Vol.37(4):363-370
GU Zhiyuan, CHEN Rui, SUN Binghua, WANG Xi, XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] ( 113 ) [HTML 0 KB][PDF 1337 KB] (120)
24 [Preliminary investigation for mammal and bird resources using infrared camera traps in Maolan National Nature Reserve, Guizhou] 2018 Vol.38(3):323-330
LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Shengqiang, LI Youbang, YAO Zhengming, WEI Luming, TAN Chengjiang, ZHOU Qihai, HUANG Chengming [Abstract] ( 108 ) [HTML 0 KB][PDF 2987 KB] (215)
25 [Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China] 2018 Vol.38(3):247-259
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo [Abstract] ( 106 ) [HTML 0 KB][PDF 22259 KB] (282)
26 [Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br#] 2018 Vol.38(3):318-322
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang [Abstract] ( 105 ) [HTML 0 KB][PDF 1598 KB] (227)
27 [Dynamic of the burrows distribution during the restoration of Plateau pika (Ochotona curzoniae) population#br#] 2018 Vol.38(1):46-55
ZHANG Rui, XU Hualei, LIU Wei [Abstract] ( 100 ) [HTML 0 KB][PDF 2213 KB] (132)
28 [A new record of Crocidura tanakae Kuroda,1938 in Sichuan and Guizhou Provinces] 2018 Vol.38(2):211-216
CHEN Shunde, ZHANG Qi, LI Fengjun, WANG Xuming, WANG Qiong, LIU Shaoying [Abstract] ( 100 ) [HTML 0 KB][PDF 18701 KB] (244)
29 [Effects of the chronic cat’s urine odor exposure on fos-expression of Norway rats(Rattus norvegicus)] 2018 Vol.38(1):66-73
GU Chen, YIN Baofa, DING Xiaoqian, LU Yi, SHI Yiran, LI Shiping, WEI Wanhong [Abstract] ( 98 ) [HTML 0 KB][PDF 24028 KB] (128)
30 [Comparison of renal morphology in five rodent species from Inner Mongolia grasslands] 2018 Vol.38(1):36-45
ZHANG Meng,WANG Dehua [Abstract] ( 98 ) [HTML 0 KB][PDF 16886 KB] (154)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn