Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Behavior coding and ethogram of the sambar (Rusa unicolor) in field environment] 2018 Vol.38(1):1-11
ZHANG Jindong, LI Yujie, HUANG Jinyan, BAI Wenke, ZHOU Shiqiang, LI Yinghong, ZHOU Caiquan [Abstract] ( 221 ) [HTML 0 KB][PDF 5977 KB] (393)
2 [The status and characteristics of, and solutions to, human-Tibetan brown bear conflicts in the Qinghai Province] 2018 Vol.38(1):28-35
HAN Xufang, ZHANG Ji, CAI Ping, ZHANG Yu, WU Guosheng, WANG Enguang, XU Aichun [Abstract] ( 201 ) [HTML 0 KB][PDF 4386 KB] (282)
3 [Effect of soil pH on geophagy in golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana) in Qinling Mountains] 2018 Vol.38(1):12-17
HE Fengzhi, LI Yanpeng, GAO Ying, HUANG Zhipang, QI Xiaoguang, LI Baoguo [Abstract] ( 187 ) [HTML 0 KB][PDF 1094 KB] (324)
4 [Advances in ecological research regarding rhesus macaques (Macaca mulatta) in China] 2018 Vol.38(1):74-84
LU Jiqi,TIAN Jundong,ZHANG Peng [Abstract] ( 185 ) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (361)
5 [Preliminary survey using infrared camera reveals fauna and avifauna diversity at Hupingshan National Nature Reserve, Hunan, China] 2018 Vol.38(1):104-112
YU Guiqing, KANG Zujie, LIU Meisi, CHEN Zhenfa, DENG Zhongci [Abstract] ( 183 ) [HTML 0 KB][PDF 1691 KB] (323)
6 [Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China] 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] ( 178 ) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (253)
7 [Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches] 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (394)
8 [New record of Murina fanjingshanensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in Hunan Province, China#br#] 2018 Vol.38(3):315-317
HUANG Taifu, GONG Xiaoyan, WU Tao, PENG Le, ZHANG Youxiang, ZHANG Libiao, LIU Zhixiao [Abstract] ( 155 ) [HTML 0 KB][PDF 5174 KB] (142)
9 [Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in Fengyang Mountain of Zhejiang Province, China] 2018 Vol.38(1):95-103
LI Jia, LIU Fang, YE Lixin, LIU Shenglong, PEN Hui, LI Diqiang [Abstract] ( 153 ) [HTML 0 KB][PDF 2115 KB] (349)
10 [Individual identification and population size assessment for Asian elephant based on camera-trapping techniques] 2018 Vol.38(1):18-27
YANG Zicheng, CHEN Ying, LI Junsong, WANG Lifan, PIAO You, SONG Zhiyong, SHI Kun [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 4009 KB] (316)
11 [New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni] 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (384)
12 [Partial albino rat of Rattus losea found in Guangdong Province] 2018 Vol.38(1):113-116
CHEN Yi, SU Qianqian, LIU Quansheng [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 3415 KB] (209)
13 [Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br#] 2018 Vol.38(3):318-322
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang [Abstract] ( 133 ) [HTML 0 KB][PDF 1598 KB] (243)
14 [Preliminary investigation for mammal and bird resources using infrared camera traps in Maolan National Nature Reserve, Guizhou] 2018 Vol.38(3):323-330
LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Shengqiang, LI Youbang, YAO Zhengming, WEI Luming, TAN Chengjiang, ZHOU Qihai, HUANG Chengming [Abstract] ( 130 ) [HTML 0 KB][PDF 2987 KB] (227)
15 [Quantification of giant pandas’ visual acuity] 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] ( 128 ) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (204)
16 [Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China] 2018 Vol.38(3):247-259
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo [Abstract] ( 128 ) [HTML 0 KB][PDF 22259 KB] (292)
17 [A new record of Crocidura tanakae Kuroda,1938 in Sichuan and Guizhou Provinces] 2018 Vol.38(2):211-216
CHEN Shunde, ZHANG Qi, LI Fengjun, WANG Xuming, WANG Qiong, LIU Shaoying [Abstract] ( 121 ) [HTML 0 KB][PDF 18701 KB] (259)
18 [A preliminary report on wildlife camera-trapping monitoring in Kuankuoshui National Nature Reserve, Guizhou Province] 2018 Vol.38(2):221-229
SU Haijun, LI Guangrong, CHEN Guangping, YAO Xiaogang, ZHANG Mingming, HU Canshi [Abstract] ( 116 ) [HTML 0 KB][PDF 7627 KB] (175)
19 [Comparison of renal morphology in five rodent species from Inner Mongolia grasslands] 2018 Vol.38(1):36-45
ZHANG Meng,WANG Dehua [Abstract] ( 114 ) [HTML 0 KB][PDF 16886 KB] (158)
20 [Dynamic of the burrows distribution during the restoration of Plateau pika (Ochotona curzoniae) population#br#] 2018 Vol.38(1):46-55
ZHANG Rui, XU Hualei, LIU Wei [Abstract] ( 114 ) [HTML 0 KB][PDF 2213 KB] (140)
21 [Analysis of the chemical components in the urine of the tree shrew (Tupaia belangeri) by HS-SPME-GC/MS] 2018 Vol.38(1):85-94
YE Fangyan, ZUO Mulin, ZHU Wanlong, GAO Wenrong, ZHANG Hao, HOU Dongmin, WANG Zhengkun [Abstract] ( 112 ) [HTML 0 KB][PDF 1428 KB] (141)
22 [#br# The time budgets of male Capra sibirica of different ages in rutting season] 2018 Vol.38(2):139-147
HAN Lei, WANG Muyang, YANG Weikang, ZHU Xinsheng [Abstract] ( 108 ) [HTML 0 KB][PDF 1466 KB] (107)
23 [Urinary volatile constituents of tree shrews (Tupaia belangeri) during various reproductive stages] 2018 Vol.38(3):302-308
YE Fangyan, ZHU Wanlong, GAO Wenrong, ZHANG Hao, WANG Zhengkun [Abstract] ( 107 ) [HTML 0 KB][PDF 1226 KB] (105)
24 [Effects of the chronic cat’s urine odor exposure on fos-expression of Norway rats(Rattus norvegicus)] 2018 Vol.38(1):66-73
GU Chen, YIN Baofa, DING Xiaoqian, LU Yi, SHI Yiran, LI Shiping, WEI Wanhong [Abstract] ( 106 ) [HTML 0 KB][PDF 24028 KB] (128)
25 [Effects of maternal density stress and coccidiosis infection on immunity in root vole offsprings] 2018 Vol.38(1):56-65
ZHANG Xin, YANG Yanbin, DU Shouyang, CAO Yifan, BIAN Jianghui [Abstract] ( 104 ) [HTML 0 KB][PDF 1670 KB] (145)
26 [The effect of defensive aggression on energy budget in striped hamsters] 2018 Vol.38(2):166-173
MIN Hongxia, MAO Sisi, HUANG Yixin, ZHAO Zhijun [Abstract] ( 104 ) [HTML 0 KB][PDF 1345 KB] (110)
27 [First records of Indochinese arboreal niviventer (Chiromyscus langbianis) in Yunnan Province, China] 2018 Vol.38(2):217-220
CHENG Feng, CHEN Zhongzheng, ZHANG Bin, HE Kai, JIANG Xuelong [Abstract] ( 103 ) [HTML 0 KB][PDF 8290 KB] (164)
28 [The survey of population size, distribution and sleeping caves of François’langur (Trachypithecus francoisi)in Yezhong Nature Reserve] 2018 Vol.38(4):420-425
DENG Huaiqing,ZHOU Jiang [Abstract] ( 103 ) [HTML 0 KB][PDF 15343 KB] (150)
29 [Interactions between rhesus macaques and visitors at Hainan Nanwan Monkey Islet, China] 2018 Vol.38(3):267-276
ZHANG Peng, DUAN Yongjiang, CHEN Tao, ZHANG Jie [Abstract] ( 101 ) [HTML 0 KB][PDF 1783 KB] (158)
30 [Summer habitat selection of sambar deer (Rusa unicolor) in Wolong National Nature Reserve] 2018 Vol.38(3):277-285
HU Jie,YAO Gang,LI Dayong, YANG Zhisong,LI Yanhong [Abstract] ( 99 ) [HTML 0 KB][PDF 1355 KB] (228)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn