Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Quantification of giant pandas’ visual acuity] 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] ( 304 ) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (280)
2 [A preliminary study of wolverine in Altay, Xinjiang] 2018 Vol.38(5):519-524
LIU Xu, MA Ming, XU Fujun, XIONG Jiawu, Zhu Shibing, CUI Shaopeng, JIANG Zhigang, ZHANG Tong, GUO Hong, ERBOLAT Tuoliuhan [Abstract] ( 274 ) [HTML 0 KB][PDF 7555 KB] (189)
3 [Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province] 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] ( 248 ) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (284)
4 [Relationships of boldness with musk secretion and reproductive effort in captive alpine musk deer during mating and non-mating seasons] 2018 Vol.38(4):344-351
ZHOU Yang,LI Yong,ZHOU Mi,MENG Xiuxiang [Abstract] ( 240 ) [HTML 0 KB][PDF 1451 KB] (181)
5 [The survey of population size, distribution and sleeping caves of François’langur (Trachypithecus francoisi)in Yezhong Nature Reserve] 2018 Vol.38(4):420-425
DENG Huaiqing,ZHOU Jiang [Abstract] ( 235 ) [HTML 0 KB][PDF 15343 KB] (186)
6 [Isolation and purification of IgG subclasses in Bactrian camel serum and preparation of polyclonal antibodies against IgG subclasses] 2018 Vol.38(5):486-490
LI Donghai,ZHANG Wangdong, CHENG Cuicui,JIA Shuai,LI Jianfei,LING Xiaodong,HE Wanhong,GAO Xin,LIU Lei,WANG Wenhui [Abstract] ( 208 ) [HTML 0 KB][PDF 2701 KB] (104)
7 [Application of infrared cameras for wildlife surveys in the Bulong Nature Reserve, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province] 2018 Vol.38(5):513-518
WANG Qiaoyan, HE Youcai, ZHANG Mingxia, SONG Junping, TAO Yongxiang, ZHANG Zhongyuan, YAN Zhangjian,YANG Hongpei [Abstract] ( 200 ) [HTML 0 KB][PDF 2236 KB] (242)
8 [A comparison of reproduction of adult Microtus fortis after existing under different density in different durations of time] 2018 Vol.38(5):477-485
ZHANG Xuan, ZHANG Meiwen, GUO Cong, ZHOU Xunjun, WANG Yong, LI Bo [Abstract] ( 199 ) [HTML 0 KB][PDF 1362 KB] (119)
9 [Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2018 Vol.38(5):442-450
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua [Abstract] ( 199 ) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] (222)
10 [Genetic diversity and population genetic structure of captive red pandas (Ailurus fulgens)] 2018 Vol.38(4):393-401
XIU Yunfang,LIU Guowei,ZHENG Shuhuan [Abstract] ( 196 ) [HTML 0 KB][PDF 4763 KB] (179)
11 [Classification of two zokor species based on mitochondrial gene,morphological and habitat indices] 2018 Vol.38(4):402-410
LIU Li,ZHOU Yanshan,CHU Bin,WANG Guizhen,HUA Limin [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 9931 KB] (121)
12 [Behavior study of feeding site preference and change in the Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis)#br#] 2018 Vol.38(5):491-498
Lü Lin, XU Fan, CHEN Jianjun, XIE Liang, XIE Peng [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 1205 KB] (141)
13 [Primary survey of finless porpoise population in the Bohai Sea] 2018 Vol.38(6):551-561
ZUO Tao, SUN Jianqiang, SHI Yongqiang,WANG Jun [Abstract] ( 182 ) [HTML 0 KB][PDF 4422 KB] (168)
14 [Genetic structure of the Himalayan marmot(Marmota himalayana)population in eastern Qinghai Province] 2018 Vol.38(5):458-466
YAN Jingyan, LIN Gonghua, CHEN Hongjian, LI Qian, QIN Wen, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] ( 182 ) [HTML 0 KB][PDF 9030 KB] (144)
15 [The impact on local forest ecosystem by elephants] 2018 Vol.38(4):411-419
LIN Liu,ZHANG Li [Abstract] ( 181 ) [HTML 0 KB][PDF 1404 KB] (228)
16 [
A study on the characteristics of crop damage caused by wild boar (Sus scrofa)and the attitudes of local residents in Chishui Alsophila National Nature Reserve, Guizhou Province, China
]
2018 Vol.38(4):359-368
SU Haijun,HU Canshi,ZHANG Mingming,LIANG Sheng [Abstract] ( 181 ) [HTML 0 KB][PDF 8948 KB] (219)
17 [Navigation noise properties of large vessels in Hechangzhou region of the Yangtze River and their potential effects on the Yangtze finless porpoise] 2018 Vol.38(6):543-550
ZHANG Tianci, JU Tao, LI Songhai, XIE Yan, WANG Ding, WANG Zhitao,WANG Kexiong [Abstract] ( 178 ) [HTML 0 KB][PDF 11495 KB] (106)
18 [Nutrient composition of blue sheep (Pseudois nayaur ) in the Helan Mountains,Ningxia,China] 2018 Vol.38(4):352-358
WANG Rui,GAO Hui,TENG Liwei,LIU Zhensheng [Abstract] ( 175 ) [HTML 0 KB][PDF 1832 KB] (141)
19 [Studies on spatial memory of rodents with different food hoarding strategies using Morris water maze] 2018 Vol.38(4):377-383
ZHANG Dongyuan,LI Yuan,LI Jia,ZHANG Yihao,YI Xianfeng,WANG Zhenyu [Abstract] ( 175 ) [HTML 0 KB][PDF 1334 KB] (132)
20 [The susceptibility of intestinal parasites induced by predation risk to overwintering root voles(Microtus oeconomus)] 2018 Vol.38(5):467-476
ZHU Yahui, SHANG Guozhen, YANG Yanbin, ZHANG Xin, WU Yan, CAO Yifan, BIAN Jianghui [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1689 KB] (134)
21 [Correlations among dominance rank, testosterone levels and intestinal parasitic infection in adult male Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2018 Vol.38(5):451-457
WU Wei, SUN Binghua, WANG Xi, LI Wenbo, LI Bowen, LI Jinhua [Abstract] ( 162 ) [HTML 0 KB][PDF 1297 KB] (172)
22 [Morphological measurements of a dead Indo-Pacific humpback dolphin (Sousa chinensis) at Sanya, Hainan Province, China] 2018 Vol.38(6):616-623
LI Kuan, ZHANG Peijun, LIU Mingzhong, LIN Mingli,LI Songhai [Abstract] ( 157 ) [HTML 0 KB][PDF 5509 KB] (97)
23 [Differences of body composition and morphology of the gastrointestinal tract in Eothenomys miletus at different areas from the Hengduan Mountains in summer] 2018 Vol.38(5):499-503
ZHANG Haiji, HOU Dongmin, MEI Li, CHEN Lixin, WANG Zhengkun, ZHU Wanlong [Abstract] ( 154 ) [HTML 0 KB][PDF 1018 KB] (105)
24 [Relationship of rodent densities with forage loss in typical steppe] 2018 Vol.38(4):369-376
LI Yanni, YUAN Shuai, FU Heping, WU Xiaodong, YUE Chuang, MAN Duhu,YANG Suwen, YE Lina, Wang Jianran [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1593 KB] (199)
25 [Mark-recapture technique for demographic studies of Chinese white dolphins - applications and suggestions] 2018 Vol.38(6):586-596
LIN Wenzhi, Stephen C. Y. CHAN,ZENG Chen, Leszek KARCZMARSKI,WU Yuping [Abstract] ( 149 ) [HTML 0 KB][PDF 15172 KB] (57)
26 [Seasonal variation of daily activity patterns and diet of yellow-throated marten (Martes flavigula)] 2019 Vol.39(1):52-61
ZHU Bowei,WANG Bin,RAN Jianghong,LI Bo,HUANG Feng,LI Xiaoqing, GU Xiaodong [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 6510 KB] (129)
27 [Advances in marine mammal research in China] 2018 Vol.38(6):572-585
YANG Guang, XU Shixia, CHEN Bingyao,SHAN Lei [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 2117 KB] (201)
28 [The molecular mechanism of visual degradation in cetaceans based on GNAT2 and CNGB3 gene#br#] 2018 Vol.38(6):525-534
NIU Xu, LIANG Yanyan, ZHU Kangli, ZHAO Junpeng, XU Shixia, YANG Guang [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 3282 KB] (132)
29 [The development of in vitro models and their applications in cetacean research] 2018 Vol.38(6):597-607
YU Xueying, YANG Feng, ZHU Jingmin, MING Yao, LI Ding, LIU Wenhua,WANG Jingzhen [Abstract] ( 136 ) [HTML 0 KB][PDF 2083 KB] (92)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn