Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2015 Vol. 35, No. 3
Published: 13 August 2015

 
229 Genetic diversity and relatedness of the golden snub-nosed monkey provisioned group in Shennongjia National Natural Reserve
ZHOU Yunyun,YANG Wanji,ZHANG Yuguang,LU Hui,LIU Xiao,LI Jia,ZHOU Jie,YANG Jingyuan,LI Diqiang,FENG Jinchao
2015 Vol. 35 (3): 229-240 [Abstract] ( 520 ) HTML (1 KB)  PDF (1737 KB)  ( 815 )
241 Homosexual and masturbating behaviors in a group of captive Yangtze finless porpoises (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis)
ZHANG Changqun,ZHENG Yang,PLATTO Sara,HAO Yujiang,WANG Ding
2015 Vol. 35 (3): 241-252 [Abstract] ( 1338 ) HTML (1 KB)  PDF (2063 KB)  ( 1678 )
253 The maternal care by Yangtze finless porpoise (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis) in a semi-natural enviroment
WU Liang,CHEN Ran,WEI Yaolin,YANG Xu,ZHENG Bangyou,LI Jinhua
2015 Vol. 35 (3): 253-259 [Abstract] ( 507 ) HTML (1 KB)  PDF (1438 KB)  ( 715 )
260
A preliminary study on the energy content of the main food plants of François’ langur (Trachypithecus francoisi) in Fusui, Guangxi, China
A preliminary study on the energy content of the main food plants of François’ langur (Trachypithecus francoisi) in Fusui, Guangxi, China[J]. ACTA Theriologica Sinica, 2015,35(3): 260-270')" href="#"> HUANG Xiaohong, LI Youbang, LU Shiyi, ZHAO Fei, WEI Zhouquan
2015 Vol. 35 (3): 260-270 [Abstract] ( 325 ) HTML (1 KB)  PDF (1512 KB)  ( 1187 )
271 Development of wing morphology in the Chinese noctule(Nyctalus plancyi
LIU Hao, SHI Hongyan, LIU Hongling, TANG Zhonghai,WANG Jing
2015 Vol. 35 (3): 271-279 [Abstract] ( 405 ) HTML (1 KB)  PDF (1913 KB)  ( 753 )
280 Factors influencing nest site selection by Blyth’s vole (Phaiomys leucurus)
WANG Zhenyu, LI Ye, ZHANG Xiang, SHI Lei
2015 Vol. 35 (3): 280-287 [Abstract] ( 414 ) HTML (1 KB)  PDF (1267 KB)  ( 739 )
288 The rodent community and its relationship with environmental factors in Tianjin Palecoast and Wetland Natural Reserve
CAI He,BIAN Shaowei
2015 Vol. 35 (3): 288-296 [Abstract] ( 298 ) HTML (1 KB)  PDF (1886 KB)  ( 593 )
297 Genetic diversity and population structure of midday gerbils(Meriones meridianus)in Qaidam Basin based on mtDNA Cyt b
LUO Guangjie, JING Dongdong, LIAO Jicheng
2015 Vol. 35 (3): 297-303 [Abstract] ( 483 ) HTML (1 KB)  PDF (3070 KB)  ( 661 )
304 Effects of environmental enrichment on behaviors and fecal cortisol levels in captive golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana)
HU Xinbo, HE Xin, HUANG Shufang, ZHU Yan
2015 Vol. 35 (3): 304-311 [Abstract] ( 563 ) HTML (1 KB)  PDF (3732 KB)  ( 697 )
312 Effects of coccidian parasites (Apicomplexa:Eimeriiade)on reproduction in plateau pika
YANG Yanbin, DU Yin, CAO Yifan, DU Shouyang, BIAN Jianghui
2015 Vol. 35 (3): 312-320 [Abstract] ( 473 ) HTML (1 KB)  PDF (1986 KB)  ( 836 )
321 Storage duration of urinary steroid hormones of golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)
CHENG Haochun, FAN Penglai, YAO Hui, WANG Zhenlong, YANG Wanji, YANG Jingyuan, XIANG Zuofu
2015 Vol. 35 (3): 321-327 [Abstract] ( 507 ) HTML (1 KB)  PDF (1542 KB)  ( 706 )
328 Mitochondrial 12S-based analysis of genetic diversity of Baylisascaris schroederi in giant pandas from two mountain ranges in China
XIE Yue, ZHOU Xuan, SUN Yun, GU Xiaobin, YANG Guangyou
2015 Vol. 35 (3): 328-335 [Abstract] ( 537 ) HTML (1 KB)  PDF (1633 KB)  ( 839 )
336 Sequence polymorphism of mtDNA D - loop of François’ langurs (Trachypithecus francoisi)in northeastern Guizhou,China
HU Juan, CHEN Yuan, DENG Huaiqing, GU Xiaoming, LI Zhigang, ZHOU Jiang
2015 Vol. 35 (3): 336-341 [Abstract] ( 472 ) HTML (1 KB)  PDF (1215 KB)  ( 850 )
342 Translocating two lactating giant pandas and their cubs after behavioral training did not impair maternal behavior: a case study
HE Yongguo, SONG Shixian, MA Kai, FENG Li, LI Desheng, LIU Dingzhen
2015 Vol. 35 (3): 342-347 [Abstract] ( 582 ) HTML (1 KB)  PDF (1539 KB)  ( 775 )
  News
·
·
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn