Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2016 Vol. 36, No. 3
Published: 13 August 2016

 
255 Research progress in conservation biology of endangered mammals in China
Wei Fuwen
DOI: 10.16829/j.slxb.201603001
2016 Vol. 36 (3): 255- [Abstract] ( 1478 ) HTML (1 KB)  PDF (1562 KB)  ( 1548 )
272 Infrared Camera Traps for Monitoring Mammal and Bird diversity and Activity Pattern in Limestone habitats
Li Shengqiang, Wang Guohai, Shi Zepan, Li Xiankun, Xiao Zhishu, Zhou, Qihai
DOI: 10.16829/j.slxb.201603003
2016 Vol. 36 (3): 272- [Abstract] ( 595 ) HTML (1 KB)  PDF (1362 KB)  ( 742 )
282 Camera-trapping survey on the mammal diversity in the Laohegou Nature Reserve, Sichuan Province
LI Sheng, WANG Dajun, BU Hongliang, LIU Xiaogeng, JIN Tong
DOI: 10.16829/j.slxb.201603004
2016 Vol. 36 (3): 282- [Abstract] ( 630 ) HTML (1 KB)  PDF (1610 KB)  ( 644 )
292 Camera-trapping survey on the diversity of mammal and pheasant species in Gutianshan National Nature Reserve, Zhejiang Province
CHEN Shengwen, YU Jianping, CHEN Xiaonan, SHEN Xiaoli, LI Sheng, MA Keping
DOI: 10.16829/j.slxb.2016010023005
2016 Vol. 36 (3): 292- [Abstract] ( 648 ) HTML (1 KB)  PDF (1763 KB)  ( 582 )
302 Preliminary survey for the biodiversity of mammal and bird using camera traps in the west slope of mid-section Mt. Gaoligong
Chen Yixin1,Xiao Zhishu2, Li Ming, Wang Xinwen, He Chenxiang, He Guiping, Li Haishu, Shi Shunjin, Xiang Zuofu
DOI: 10.16829/j.slxb.201603006
2016 Vol. 36 (3): 302- [Abstract] ( 748 ) HTML (1 KB)  PDF (42311 KB)  ( 349 )
313 Wildlife survey of Taihangshan Macaques National Nature Reserve using camera-trapping in the Jiyuan City of Henan Province, Central China
Xue Maosheng, Jiang Bingkun, Li Weibo, Liu Xiaoliang, Hou Weifeng, Wang Pengcheng, Wang Shuai, Nie Huaixin, Zheng He, Bao Huizhi, Wang Shuxian, Huang Xiaoqun, Xiao Zhishu
DOI: 10.16829/j.slxb.2016010023007
2016 Vol. 36 (3): 313- [Abstract] ( 504 ) HTML (1 KB)  PDF (944 KB)  ( 548 )
322 Infra-red Camera Technology Application in the Investigation of Mammals in Beijing Wulingshan National Nature Reserve
LAN Hui, JIN Kun
DOI: 10.16829/j.slxb.201603008
2016 Vol. 36 (3): 322- [Abstract] ( 524 ) HTML (1 KB)  PDF (1076 KB)  ( 785 )
330 Preliminary survey for mammal and bird diversity using camera traps in the Longxi-Hongkou National Nature Reserve of Sichuan Province, Southwest China
HU Li, XIE Wenhua, SHANG Tao, JIANG Binkun, XIAO Zhishu
DOI: 10.16829/j.slxb.201603009
2016 Vol. 36 (3): 330- [Abstract] ( 740 ) HTML (1 KB)  PDF (1835 KB)  ( 599 )
338 Preliminary survey of mammal and bird diversity of Guangxi Maoershan National Nature Reserve - Based on Infrared Camera Monitoring
Wang Guohai, Li Shengqiang, Shi Zepan, Wang Shaoneng, Ye Jianping, Zhou Qihai
DOI: 10.16829/j.slxb.2016010023010
2016 Vol. 36 (3): 338- [Abstract] ( 471 ) HTML (1 KB)  PDF (37301 KB)  ( 273 )
348 Baseline survey of bird and mammal diversity using camera-trapping in the Changqing National Nature Reserve of ShaanXi Province
HE Baisuo, SUN Ruiqian, CHEN Peng, DONG Wei, WANG Jun, WANG Dajun, LI Sheng
DOI: 10.16829/j.slxb.201603011
2016 Vol. 36 (3): 348- [Abstract] ( 829 ) HTML (1 KB)  PDF (2147 KB)  ( 545 )
357 Camera trap survey for mammals and birds in the Houhe National Nature Reserve, Hubei Province
WANG Bingxin, CUI Jifa, XIANG Minggui, WANG Yongchao, LUO Xianzheng, ZHU Xiaoqin, NIE Caiai, XIANG Mingxi, LIAO Zhonghua, ZHOU Youbing
DOI: 10.16829/j.slxb.201603012
2016 Vol. 36 (3): 357- [Abstract] ( 509 ) HTML (1 KB)  PDF (35509 KB)  ( 293 )
367 Using camera traps to investigate mammal and bird diversity in the Jiulianshan National Nature Reserve, Jiangxi Province
Yuan Changxi, Zhang Changyou, Xie Wenhua, Huang Xiaoqun, Xiao Zhishu
DOI: 10.16829/j.slxb.201603013
2016 Vol. 36 (3): 367- [Abstract] ( 507 ) HTML (1 KB)  PDF (2906 KB)  ( 516 )
  News
·
·
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn