Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Published in last 1 year
  
1 Cold experience during lactation inhibits adult neurogenesis in Brandt’s voles (Lasiopodomys brandtii) 2019 Vol.39(5):485-495
ZHAO Yuanchun, ZHANG Xueying, WANG Dehua [Abstract] (695) [HTML 0 KB][PDF 9764 KB] (1769)
2 Blood physiological parameters of captive Amur tiger (Panthera tigris altaica) 2019 Vol.39(5):590-594
HAN Zhiqiang, WANG Haijun, Liu Cunfa, WANG Xiaoxu, ZHAO Quanmin, XU Chao [Abstract] (689) [HTML 0 KB][PDF 985 KB] (1660)
3 Investigation on the population of wild Bengal tiger (Panthera tigris tigris) in Medog, Tibet 2019 Vol.39(5):504-513
WANG Yuan1, LIU Wulin1, LIU Feng, LI Sheng, ZHU Xuelin, JIANG Zhigang, FENG Limin,, LI Bingzhang [Abstract] (718) [HTML 0 KB][PDF 100104 KB] (409)
4 Practice of regional function optimization in Sanjiangyuan National Park based on N% 2019 Vol.39(4):347-359
LI Qi, HU Linyong, CHEN Dongdong, HE Fuquan, CHEN Xin, CAO Yifan, XU Shixiao, ZHAO Liang, ZHAO Xinquan [Abstract] (755) [HTML 0 KB][PDF 23342 KB] (303)
5
Camera-trapping survey of the mammals and birds in the Qilian Mountain National Park (Qinghai area), China
 
2019 Vol.39(4):466-475
XUE Yadong, LI Jia, HU Yang, MA Li, QIAN Weiqiang, YAN Pinfa, YANG Mingwei, CHEN Daxiang, WU Bo, LI Diqiang [Abstract] (638) [HTML 0 KB][PDF 37436 KB] (285)
6 Camera trap survey on the diversity of mammals and birds in Shenzhen, Guangdong Province 2019 Vol.39(5):565-574
LI Weidong, HU Kaijin, ZENG Yilong, XU Rongshuang, ZHANG Peng [Abstract] (684) [HTML 0 KB][PDF 41471 KB] (257)
7 AI recognition of infrared camera image of wild animals based on deep learning: Northeast Tiger and Leopard National Park for example 2019 Vol.39(4):458-465
GONG Yinan, TAN Mengyu, WANG Zhen, ZHAO Guojing, JIANG Peilin, JIANG Shiming, ZHANG Dingji, GE Jianping, FENG Limin [Abstract] (730) [HTML 0 KB][PDF 33478 KB] (249)
8 A new species of the genus Crocidura (Eulipotyphla: Soricidae) from Zhejiang Pvovince, eastern China 2020 Vol.40(1):1-12
LIU Yang, CHEN Shunde, LIU Baoquan, LIAO Rui, LIU Yingxun, LIU Shaoying [Abstract] (238) [HTML 0 KB][PDF 25686 KB] (244)
9 Species diversity and fauna of mammals in Sangjingyuan National Park#br# 2019 Vol.39(4):410-420
CAI Zhenyuan, QIN Wen, GAO Hongmei, WU Tong, CHI Xiangwen, YANG Jundong, MIAO Ziyan, ZHANG Jingjie, SONG Pengfei, LIAN Xinming, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] (412) [HTML 0 KB][PDF 2123 KB] (239)
10 Analysis on the human-wildlife conflict in the Sanjiangyuan Region 2019 Vol.39(4):476-484
YAN Jingyan, ZHANG Yu, CAI Zhenyuan, CHEN Jiarui, QIN Wen, ZHANG Jingjie, LIAN Xinming, ZHANG Tongzuo [Abstract] (708) [HTML 0 KB][PDF 4214 KB] (225)
11 Camera-trapping survey of mammals and birds in southern section of eastern slope in Taihang Mountains, Hebei Province 2019 Vol.39(5):575-584
CHEN Xiangyang,FAN Jungong,WANG Penghua,WANG Yihong, HOU Jianhua [Abstract] (692) [HTML 0 KB][PDF 6254 KB] (200)
12 Pathological anatomy and death cause of a stranded Risso’s dolphin (Grampus griseus) 2020 Vol.40(2):152-161
ZENG Qianhui, AIERKEN Reyilamu, LI Jia, ZHONG Mingding, ZHU Qian, ZHENG Jinsong [Abstract] (108) [HTML 0 KB][PDF 74699 KB] (196)
13 Discovery of Gongshan Muntjac (Muntiacus gongshanensis) in Tengchong, Yunnan Province 2019 Vol.39(5):595-598
HUANG Xiangyuan, ZHANG Xingchao, Chan Pui Lok Bosco, Li Fei [Abstract] (685) [HTML 0 KB][PDF 35498 KB] (195)
14 Forest cattle grazing affects understory food resource of ungulates in the eastern part of the Northeast Tiger and Leopard National Park 2019 Vol.39(4):386-396
WANG Le, FENG Jiawei, AMARSAIKHAN Tseveen, YANG Limeng, HUANG Chunming, LI Dong, ZHU Xinliang, FENG Limin, WANG Tianming, GE Jianping,MOU Pu [Abstract] (705) [HTML 0 KB][PDF 3643 KB] (194)
15 Embracing behavior in male Tibetan macaques(Macaca thibetana)at Mt. Huangshan 2019 Vol.39(6):614-622
LIU Yiming, WANG Xi, ZHANG Qixin, FANG Xingli, LI Jinhua [Abstract] (456) [HTML 0 KB][PDF 8717 KB] (191)
16 An analysis of genetic structure of snow leopard populations in Sanjiangyuan and Qilianshan National Parks 2019 Vol.39(4):442-449
ZHANG Yuguang, Charlotte HACKER, ZHANG Yu, XUE Yadong,WU Liji,DAI Yunchuan, LUO Ping,Xierannima,Jan E JANECKA, LI Diqiang [Abstract] (641) [HTML 0 KB][PDF 4237 KB] (185)
17 Habitat assessment of black muntjac (Muntiancus cirnifrons) in the Gutianshan National Nature Reserve based on MAXENT modeling 2020 Vol.40(2):143-151
YU Jianping, CHEN Xiaonan, YU Shunhai, LE Zhifang, SHEN Xiaoli,CAO Mingchang [Abstract] (112) [HTML 0 KB][PDF 9719 KB] (179)
18 Study on habitat use and activity rhythms of wild boar in eastern region of Northeast Tiger and Leopard National Park#br# 2019 Vol.39(4):431-441
ZHAO Guojing, GONG Yinan, YANG Haitao, XIE Bing, WANG Tianming, GE Jianping, FENG Limin [Abstract] (602) [HTML 0 KB][PDF 10363 KB] (177)
19 The statistics and analysis of foraging plants species eaten by Asian elephant (Elephas maximus)in China 2019 Vol.39(5):514-530
JIANG Zhicheng, LI Zhengling, BAO Mingwei, CHEN Mingyong [Abstract] (714) [HTML 0 KB][PDF 2067 KB] (172)
20 Cloning of yak’s(Bos grunniensAtg5 and its expression in the main reproductive organs 2019 Vol.39(5):546-555
WANG Jinglei, PAN Yangyang, MA Rui, WANG Meng, CUI Yan, YU Sijiu [Abstract] (697) [HTML 0 KB][PDF 20872 KB] (161)
21 Study on polymorphisms of microsatellites DNA of Chinese captive forest musk deer(Moschus berezovskii 2019 Vol.39(6):599-607
WANG Dou, XU Guan, WANG Hongyong, HE Sen, BU Shuhai, ZHENG Xueli [Abstract] (528) [HTML 0 KB][PDF 3651 KB] (160)
22 Habitat suitability analysis of snow leopard (Panthera uncia) and bharal (Pseudois nayaur) in the Sanjiangyuan National Park 2019 Vol.39(4):397-409
CHI Xiangwen, JIANG Feng, GAO Hongmei, QIN Wen, WU Tong, ZHANG Jingjie, CAI Zhenyuan, ZHANG Tongzuo [Abstract] (479) [HTML 0 KB][PDF 25428 KB] (160)
23 Cognitive behavior and neuroendocrine differences between male and female gerbils (Meriones meridianus) 2019 Vol.39(5):496-503
GONG Dajie, CAO Ruidong, ZHAO Haochi, ZHANG Mingyu, MIAO Fei, YU Peng [Abstract] (869) [HTML 0 KB][PDF 5281 KB] (159)
24 Effects of disturbance of plateau pika(Ochotona curzoniae) on plant community in alpine meadow under grazing condition 2019 Vol.39(5):537-545
XU Hualei, WANG Xi, LIU Wei [Abstract] (699) [HTML 0 KB][PDF 1879 KB] (159)
25 The activity patterns of salt-licking behavior differ with gender and seasons in free-ranging sambar deer 2020 Vol.40(1):13-18
WANG Pan, LIU Mingchong, LUO Huan, WANG Pengyan, HONG Mingsheng, TANG Zhuo, ZHOU Caiquan, ZHANG Jindong, BAI Wenke [Abstract] (233) [HTML 0 KB][PDF 10983 KB] (146)
26 Spatial and temporal pattern of mammal diversity in Hupingshan National Nature Reserve 2020 Vol.40(1):87-95
TIAN Shurong, LI Hewen, JIANG Bowen, CHEN Yiming, LI Xin, LI Diqiang [Abstract] (233) [HTML 0 KB][PDF 1621 KB] (143)
27 Activity of the captive forest musk deer(Moschus berezovskii) and its relationships with social affinity 2019 Vol.39(5):531-536
FANG Xuan, SUN Taifu, CAI Yonghua, DONG Xia, LI Yong, ZHOU Mi,MENG Xiuxiang [Abstract] (704) [HTML 0 KB][PDF 1202 KB] (137)
28 Chinese Babax (Babax lanceolatus) was predated by a wild Rhinopithecus roxellana in Shennongjia National Park, China 2019 Vol.39(5):585-589
ZHU Zunyan, HUANG Tianpeng, YAO Hui, YANG Wanji, XIANG Zuofu [Abstract] (697) [HTML 0 KB][PDF 22273 KB] (133)
29 Occurrences of Xiamen Indo-Pacific humpback dolphins (Sousa chinensis Osbeck, 1765), in waters of Weitou Bay, China 2019 Vol.39(6):608-613
WU Fuxing, WANG Xianyan, DING Xiaohui, DAI Yufei, ZHAO Liyuan, ZHU Qian [Abstract] (460) [HTML 0 KB][PDF 2194 KB] (133)
30 Method of automatic counting of large herbivores from UAV images in the Source Region of Three Rivers 2019 Vol.39(4):450-457
WU Fangming, ZHU Weiwei, WU Bingfang, ZHAO Xinquan [Abstract] (711) [HTML 0 KB][PDF 50541 KB] (131)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn