Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Published in last 1 year
  
1 Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] (275) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (301)
2 Quantification of giant pandas’ visual acuity 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] (348) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (292)
3 Application of infrared cameras for wildlife surveys in the Bulong Nature Reserve, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province 2018 Vol.38(5):513-518
WANG Qiaoyan, HE Youcai, ZHANG Mingxia, SONG Junping, TAO Yongxiang, ZHANG Zhongyuan, YAN Zhangjian,YANG Hongpei [Abstract] (226) [HTML 0 KB][PDF 2236 KB] (254)
4 Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana) 2018 Vol.38(5):442-450
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua [Abstract] (224) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] (235)
5 Advances in marine mammal research in China 2018 Vol.38(6):572-585
YANG Guang, XU Shixia, CHEN Bingyao,SHAN Lei [Abstract] (174) [HTML 0 KB][PDF 2117 KB] (218)
6 Preliminary observation on the activity rhythm and time budget of the Asiatic brush-tailed porcupine (Atherurus macrourus) based on camera-trapping data 2019 Vol.39(1):62-68
WANG Guohai, SHI Zepan, LI Shengqiang, LU Changhu, ZHOU Qihai [Abstract] (109) [HTML 0 KB][PDF 3041 KB] (196)
7 A preliminary study of wolverine in Altay, Xinjiang 2018 Vol.38(5):519-524
LIU Xu, MA Ming, XU Fujun, XIONG Jiawu, Zhu Shibing, CUI Shaopeng, JIANG Zhigang, ZHANG Tong, GUO Hong, ERBOLAT Tuoliuhan [Abstract] (305) [HTML 0 KB][PDF 7555 KB] (191)
8 Recognition of female fertilization and social rank by male golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) 2019 Vol.39(3):227-233
ZHAO Haitao, WANG Xiaowei, HOU Dafu, WANG Chengliang, REN Yi, FU Weiwei,LI Baoguo [Abstract] (78) [HTML 0 KB][PDF 1348 KB] (188)
9 Primary survey of finless porpoise population in the Bohai Sea 2018 Vol.38(6):551-561
ZUO Tao, SUN Jianqiang, SHI Yongqiang,WANG Jun [Abstract] (225) [HTML 0 KB][PDF 4422 KB] (185)
10 Correlations among dominance rank, testosterone levels and intestinal parasitic infection in adult male Tibetan macaques (Macaca thibetana) 2018 Vol.38(5):451-457
WU Wei, SUN Binghua, WANG Xi, LI Wenbo, LI Bowen, LI Jinhua [Abstract] (195) [HTML 0 KB][PDF 1297 KB] (184)
11 Practice of regional function optimization in Sanjiangyuan National Park based on N% 2019 Vol.39(4):347-359
LI Qi, HU Linyong, CHEN Dongdong, HE Fuquan, CHEN Xin, CAO Yifan, XU Shixiao, ZHAO Liang, ZHAO Xinquan [Abstract] (54) [HTML 0 KB][PDF 23342 KB] (178)
12 Preliminary survey of mammal and bird biodiversity using camera traps in the Yading National Nature Reserve of Sichuan Province, China 2019 Vol.39(3):333-343
HU Xixi, LI Jiaqi, LUO Xu, Zewengtaxu, CHEN Xing, ZHANG Lushui, GUAN Tianpei [Abstract] (62) [HTML 0 KB][PDF 4045 KB] (159)
13 Behavior study of feeding site preference and change in the Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis)#br# 2018 Vol.38(5):491-498
Lü Lin, XU Fan, CHEN Jianjun, XIE Liang, XIE Peng [Abstract] (212) [HTML 0 KB][PDF 1205 KB] (154)
14 Genetic structure of the Himalayan marmot(Marmota himalayana)population in eastern Qinghai Province 2018 Vol.38(5):458-466
YAN Jingyan, LIN Gonghua, CHEN Hongjian, LI Qian, QIN Wen, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] (205) [HTML 0 KB][PDF 9030 KB] (145)
15 Seasonal variation of daily activity patterns and diet of yellow-throated marten (Martes flavigula) 2019 Vol.39(1):52-61
ZHU Bowei,WANG Bin,RAN Jianghong,LI Bo,HUANG Feng,LI Xiaoqing, GU Xiaodong [Abstract] (182) [HTML 0 KB][PDF 6510 KB] (145)
16 The molecular mechanism of visual degradation in cetaceans based on GNAT2 and CNGB3 gene#br# 2018 Vol.38(6):525-534
NIU Xu, LIANG Yanyan, ZHU Kangli, ZHAO Junpeng, XU Shixia, YANG Guang [Abstract] (183) [HTML 0 KB][PDF 3282 KB] (144)
17 The susceptibility of intestinal parasites induced by predation risk to overwintering root voles(Microtus oeconomus) 2018 Vol.38(5):467-476
ZHU Yahui, SHANG Guozhen, YANG Yanbin, ZHANG Xin, WU Yan, CAO Yifan, BIAN Jianghui [Abstract] (199) [HTML 0 KB][PDF 1689 KB] (144)
18 Impact of social pressure on the estrus of captive female Asian elephants (Elephas maximus) 2019 Vol.39(2):111-118
TANG Ruchun, XU Kexin, YANG Xuan, YANG Haichao, BAO Mingwei, JIA Ting, ZHANG Jinguo,ZHANG Li [Abstract] (98) [HTML 0 KB][PDF 1010 KB] (142)
19 Relationship research between fecal microbes and short chain fatty acid between wild yak and domestic yak 2019 Vol.39(1):1-7
LIU Chuanfa, ZHANG Liangzhi, FU Haibo, LI Wenjing, ZHANG He, LI Jiye, PI Li,ZHANG Yanming [Abstract] (131) [HTML 0 KB][PDF 10943 KB] (141)
20 Preliminary survey on mammal and bird resources using camera traps in Wulingyuan World Natural Heritage Site, Hunan Province, China 2019 Vol.39(2):209-217
PAN Dan, WU Bingxian, ZHANG Bing, CUI Shan, ZHANG Zhiqiang, HU Xinhua, YANG Daode [Abstract] (84) [HTML 0 KB][PDF 2430 KB] (141)
21 The application of microsatellite markers in giant panda research 2019 Vol.39(1):103-110
QIAO Maiju, RAN Jianghong, ZHANG Hemin [Abstract] (120) [HTML 0 KB][PDF 1321 KB] (127)
22 A comparison of reproduction of adult Microtus fortis after existing under different density in different durations of time 2018 Vol.38(5):477-485
ZHANG Xuan, ZHANG Meiwen, GUO Cong, ZHOU Xunjun, WANG Yong, LI Bo [Abstract] (220) [HTML 0 KB][PDF 1362 KB] (127)
23 Chemical analysis of leaves of Fargesia edulis and Fargesia dura fed on by black-and-white snub-nosed monkeys in Mt. Lasha, Yunnan, China 2019 Vol.39(1):94-102
LI Tu, LIU Lili, WANG Shuangjin, LI Qingqing, CHEN Fenfen, YANG Yajin, GUO Aiwei, CUI Liangwei [Abstract] (126) [HTML 0 KB][PDF 1460 KB] (117)
24 Differences of body composition and morphology of the gastrointestinal tract in Eothenomys miletus at different areas from the Hengduan Mountains in summer 2018 Vol.38(5):499-503
ZHANG Haiji, HOU Dongmin, MEI Li, CHEN Lixin, WANG Zhengkun, ZHU Wanlong [Abstract] (184) [HTML 0 KB][PDF 1018 KB] (115)
25 Morphological measurements of a dead Indo-Pacific humpback dolphin (Sousa chinensis) at Sanya, Hainan Province, China 2018 Vol.38(6):616-623
LI Kuan, ZHANG Peijun, LIU Mingzhong, LIN Mingli,LI Songhai [Abstract] (199) [HTML 0 KB][PDF 5509 KB] (114)
26 Classification and distribution of Soricidae in Northeastern China 2019 Vol.39(1):8-26
LIU Zhu, ZHANG Junsheng, BAI Wei, LIU Huan, XIE Ruixue, YANG Xi, JIN Zhimin [Abstract] (140) [HTML 0 KB][PDF 15057 KB] (114)
27 Isolation and purification of IgG subclasses in Bactrian camel serum and preparation of polyclonal antibodies against IgG subclasses 2018 Vol.38(5):486-490
LI Donghai,ZHANG Wangdong, CHENG Cuicui,JIA Shuai,LI Jianfei,LING Xiaodong,HE Wanhong,GAO Xin,LIU Lei,WANG Wenhui [Abstract] (253) [HTML 0 KB][PDF 2701 KB] (113)
28 Navigation noise properties of large vessels in Hechangzhou region of the Yangtze River and their potential effects on the Yangtze finless porpoise 2018 Vol.38(6):543-550
ZHANG Tianci, JU Tao, LI Songhai, XIE Yan, WANG Ding, WANG Zhitao,WANG Kexiong [Abstract] (216) [HTML 0 KB][PDF 11495 KB] (109)
29 A by-caught minke whale’s calf attacked by the shark 2018 Vol.38(6):624-626
ZHU Qian,YU Shanshan, LIU Yingying, WANG Jing, LIU Wei [Abstract] (157) [HTML 0 KB][PDF 5402 KB] (108)
30 Using auto-trigger camera to observe mating behavior of Hog-badger (Arctonyx collaris) 2019 Vol.39(3):344-346
GUO Hongxing, CHENG Lin, CHENG Songlin, YUAN Rongbin, MAO Yixian [Abstract] (87) [HTML 0 KB][PDF 12425 KB] (102)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn