Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Published in last 1 year
  
1 Discussed and revised geographical distribution of Chimarrogale leander in China 2020 Vol.40(3):231-238
WANG Qiaoyun, XIAO Haoyun, LIU Shaoying, CHEN Shunde, YANG Li, XIAO Fei, ZHANG Lu, HE Kai [Abstract] (410) [HTML 0 KB][PDF 25226 KB] (350)
2 A new record of genus Pantherina in Ningxia Hui Autonomous Region, China—Pantherina griselda (Thomas, 1912) 2020 Vol.40(3):302-306
PU Yingting, JIANG Haijun, WANG Xuming, TANG Keyi, WANG Qiong, LIAO Rui, CHEN Shunde, LIU Shaoying [Abstract] (384) [HTML 0 KB][PDF 19238 KB] (349)
3 The analysis on activity rhythms of several ungulates in extreme arid desert region based on infrared camera data 2020 Vol.40(2):120-128
LI Jianliang,LI Jiaqi,WANG Liang,PEI Pengzu,MA Donghui,ZHUO Mengya, BAO Xinkang [Abstract] (293) [HTML 0 KB][PDF 2545 KB] (333)
4 Multivariate similarity clustering analysis on zoogeographical distribution of mammals in China 2020 Vol.40(3):271-281
LIU Jiaheng, LU Jiqi [Abstract] (297) [HTML 0 KB][PDF 2978 KB] (317)
5 Preliminary report of camera trapping survey for mammals and birds in Miyaluo Provincial Nature Reserve, Sichuan Province 2020 Vol.40(6):634-645
CHEN Xing, HU Xixi, LIU Mingxing, LI Jiaqi, PENG Yonghong, Lü Xu, WANG Xiaofang, LI Sheng, GUAN Tianpei [Abstract] (488) [HTML 0 KB][PDF 37465 KB] (278)
6 Pathological anatomy and death cause of a stranded Risso’s dolphin (Grampus griseus) 2020 Vol.40(2):152-161
ZENG Qianhui, AIERKEN Reyilamu, LI Jia, ZHONG Mingding, ZHU Qian, ZHENG Jinsong [Abstract] (292) [HTML 0 KB][PDF 74699 KB] (258)
7 The finding of a Bryde’s whale with abnormal upper jaw and baleen near Weizhou Island in the Beibu Gulf: implication for conservation 2020 Vol.40(4):329-336
WU Caiwen, JIANG Huiping, ZHANG Di, ZHU Lin, HAO Xiuqing, ZHANG Hongke, ZHOU Yu, QIAO Ying, ZHANG Xuelei, SUN Lu, YANG Guang, CHEN Bingyao [Abstract] (104) [HTML 0 KB][PDF 35087 KB] (241)
8
Habitat suitability assessment of the white-headed langur (Trachypithecus leucocephalus) based on MaxEnt modeling:a case study of the Chongzuo White-Headed Langur Nature Reserve, Guangxi
2021 Vol.41(1):20-31
WU Manfei, HU Zhanbo, ZHOU Qihai, WU Jianbao [Abstract] (408) [HTML 0 KB][PDF 34205 KB] (226)
9 Habitat assessment of black muntjac (Muntiancus cirnifrons) in the Gutianshan National Nature Reserve based on MAXENT modeling 2020 Vol.40(2):143-151
YU Jianping, CHEN Xiaonan, YU Shunhai, LE Zhifang, SHEN Xiaoli,CAO Mingchang [Abstract] (326) [HTML 0 KB][PDF 9719 KB] (222)
10 Research progress of bat biology and conservation strategies in China 2020 Vol.40(6):539-559
JIANG Tinglei, ZHAO Huabin, HE Biao, ZHANG Libiao, LUO Jinhong, LIU Ying, SUN Keping, YU Wenhua, WU Yi, FENG Jiang [Abstract] (492) [HTML 0 KB][PDF 3009 KB] (211)
11 Camera-trapping survey of the mammal diversity in the Qilian Mountains National Nature Reserve, Gansu Province 2021 Vol.41(1):90-98
MA Duifang, SUN Zhangyun,Hu Dazhi,AN Bei, CHEN Liuyang, ZHANG Dexi, DONG Kai, ZHANG Lixun [Abstract] (408) [HTML 0 KB][PDF 25821 KB] (205)
12 Preliminary investigation on mammal and bird resources using infrared camera traps in Qianqingtang Area of Zhejiang Qingliangfeng National Nature Reserve 2020 Vol.40(2):183-192
GUO Rui, XU Lijuan, WANG Xuchi, LIU Wei,FAN Penglai, XU Aichun [Abstract] (289) [HTML 0 KB][PDF 2163 KB] (203)
13 Seasonal dynamic of population survival and its mechanism in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) in the Inner Mongolia agro-pastoral ecotone 2020 Vol.40(6):571-584
LIU Wei, ZHONG Wenqin, WANG Dehua [Abstract] (486) [HTML 0 KB][PDF 2083 KB] (190)
14 Home range utilization and individual dispersal of re-introduced forest musk deer(Moschus berezovskii) 2020 Vol.40(2):109-119
LIU Jiahui, WANG Yan, BIAN Kun, TANG Jie, WANG Weifeng, GUO Linwen, WANG Bo, FANG Gu, ZHAO Lan, QI Xiaoguang [Abstract] (346) [HTML 0 KB][PDF 44220 KB] (179)
15 A new record of a mammal in China and new provincial records in Xizang, Hubei and Sichuan 2020 Vol.40(3):261-270
LIU Shaoying, LIU Yingxun, MENG Guanliang, ZHOU Chengran, LIU Yang, LIAO Rui [Abstract] (430) [HTML 0 KB][PDF 45844 KB] (179)
16 Spatial distribution of sympatric Rhinopithecus brelichi and Macaca thibetana in Fanjingshan National Nature Reserve, Guizhou, China 2020 Vol.40(2):193-200
WANG Cheng, SU Haijun, HU Canshi, SHI Lei,ZHANG Mingming [Abstract] (291) [HTML 0 KB][PDF 2341 KB] (177)
17 A study on morphological variation and geographical range of Anderson's white-bellied rat 2020 Vol.40(3):209-230
LI Feihong, YANG Qisen, WEN Zhixin, XIA Lin, ZHANG Feng, ABRAMOV Alexei, GE Deyan [Abstract] (412) [HTML 0 KB][PDF 21127 KB] (173)
18 The relationship between hoarding behavior and personality and metabolism in Mongolian gerbils(Meriones unguiculatus 2020 Vol.40(4):307-316
TIAN Shuangjie, ZHANG Xueying, LIU Wei, WANG Dehua [Abstract] (95) [HTML 0 KB][PDF 1662 KB] (173)
19 The diversity and vertical distribution of summer large and medium-sized mammals and birds in Chadan Township, Sanjiangyuan,Qinghai Province 2020 Vol.40(5):520-531
LIU Zhou, ZHOU Hu, WU Guosheng, CHEN Kangmin, ZHANG Shusheng, CAI Ping, XU Aichun [Abstract] (250) [HTML 0 KB][PDF 6647 KB] (171)
20 Behavior coding and ethogram of the free-ranging giant pandas (Ailuropoda melanoleuca) 2020 Vol.40(5):446-457
HOU Jin, YAN Linlu, LI Liang, LI Yujie, LIAO Yushan, ZHANG Jindong [Abstract] (250) [HTML 0 KB][PDF 6550 KB] (169)
21 Potential habitat suitability assessment of Amur tiger(Panthera tigris altaica) in Lesser Khingan Mountains based on MaxEnt model 2020 Vol.40(4):317-328
ZHU Shibing, QU Yi,Yachmennikova Anna,Kotlov Ivan,Sandlerskiy Robert,Rozhnov Viatcheslav,Hernandez-Blanco Jose Antonio,ZHANG Shifang,LIU Yingzhu, ZHANG Hongqiang [Abstract] (114) [HTML 0 KB][PDF 41895 KB] (164)
22 Niche differentiation between giant pandas and its sympatric species in altitude distribution 2020 Vol.40(4):337-345
LUO Lianlian,ZHOU Hong,TANG Junfeng,WEI Wei,HAN Han,ZHANG Zejun, HONG Mingsheng [Abstract] (91) [HTML 0 KB][PDF 8210 KB] (162)
23 Preliminary investigation on mammals and birds using infrared cameras in Chongzuo White-Headed Langur Nature Reserve, Guangxi 2020 Vol.40(4):380-389
DUAN Xiaomin, LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Jiaqi, ZHOU Qihai [Abstract] (90) [HTML 0 KB][PDF 2475 KB] (162)
24 The effect of coccidian infection on immune function of root voles (Microtus oeconomus) :a field experiment 2020 Vol.40(5):413-423
SHANG Guozhen, WU Xueqin, ZHU Yahui, CAO Yifan, WU Yan, BIAN Jianghui [Abstract] (255) [HTML 0 KB][PDF 1628 KB] (160)
25 Taxonomy and distribution of the genus Typhlomys in China based on karyotypic and phylogenetic analyses 2020 Vol.40(3):239-248
SU Weiting, CHEN Zhongzheng, WAN Tao, WANG Xia, ZHOU Hongyan, HU Yi, WANG Jinhuan, JIANG Xuelong, NIE Wenhui, HE Kai [Abstract] (410) [HTML 0 KB][PDF 5381 KB] (157)
26 Review on the taxonomy of Microtini (Arvicolinae: Cricetidae) with a catalogue of species occurring in China 2020 Vol.40(3):290-301
LIU Shaoying, JIN Wei, TANG Mingkun [Abstract] (408) [HTML 0 KB][PDF 1610 KB] (152)
27 Effects of cold acclimation and rewarming on the expression of Ucp1 and Cd137 in white adipocytes tissue of Tupaia belangeri 2020 Vol.40(2):170-174
TAO Jieqiong, JIA Ting, LIU Lu, ZHU Wanlong, WANG Zhengkun, ZHANG Hao [Abstract] (287) [HTML 0 KB][PDF 1808 KB] (137)
28 Effect of the Qinghai-Tibet Railway on diurnal behavioural time budgets in male Tibetan antelopes 2020 Vol.40(2):135-142
MIAO Ziyan,WU Tong,CHEN Jiaping,WANG Dong,LI Hongqi,LIAN Xinming [Abstract] (281) [HTML 0 KB][PDF 16736 KB] (132)
29 Verification of the vertical distribution pattern of species diversity of non-flying small mammal in the Lebu Valley of Eastern Himalayas, China#br# 2020 Vol.40(5):493-502
WANG Zuobo, HU Yiming, ZHOU Zhixin,LIANG Jianchao, HUANG Zhiwen,ZHENG Shuyang,ZHOU Jiang, HU Huijian [Abstract] (242) [HTML 0 KB][PDF 16155 KB] (127)
30 The effect of rain noise on emergence behavior in least horseshoe bats 2020 Vol.40(2):129-134
WU Xiu, LUO Bo, WANG Weiwei, GAO Huimin, DENG Yingchun, WANG Jing, FENG Jiang [Abstract] (289) [HTML 0 KB][PDF 1678 KB] (125)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn