Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

In last 2 years
  
1 Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals 2017 Vol.37(4):399-406
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen [Abstract] (462) [HTML 0 KB][PDF 1388 KB] (538)
2 Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] (256) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (487)
3 Behavior coding and ethogram of the sambar (Rusa unicolor) in field environment 2018 Vol.38(1):1-11
ZHANG Jindong, LI Yujie, HUANG Jinyan, BAI Wenke, ZHOU Shiqiang, LI Yinghong, ZHOU Caiquan [Abstract] (326) [HTML 0 KB][PDF 5977 KB] (462)
4 Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in Fengyang Mountain of Zhejiang Province, China 2018 Vol.38(1):95-103
LI Jia, LIU Fang, YE Lixin, LIU Shenglong, PEN Hui, LI Diqiang [Abstract] (249) [HTML 0 KB][PDF 2115 KB] (443)
5 Advances in ecological research regarding rhesus macaques (Macaca mulatta) in China 2018 Vol.38(1):74-84
LU Jiqi,TIAN Jundong,ZHANG Peng [Abstract] (285) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (436)
6 Research on the change of giant pandas’ spatial utilization and road impacts in the Qinling Mountains 2017 Vol.37(3):215-225
LIU Lanmei, LIU Xuehua, JIN Xuelin, WANG Zhichen, GONG Minghao [Abstract] (286) [HTML 0 KB][PDF 5044 KB] (426)
7 New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] (295) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (419)
8 Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China 2017 Vol.37(4):317-326
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai [Abstract] (441) [HTML 0 KB][PDF 3063 KB] (411)
9 Preliminary survey using infrared camera reveals fauna and avifauna diversity at Hupingshan National Nature Reserve, Hunan, China 2018 Vol.38(1):104-112
YU Guiqing, KANG Zujie, LIU Meisi, CHEN Zhenfa, DENG Zhongci [Abstract] (282) [HTML 0 KB][PDF 1691 KB] (407)
10 Emergence times and seasonality of the great leaf-nosed bat (Hipposideros armiger, Chiroptera: Hipposideridae) in Hong Kong, China 2017 Vol.37(3):251-255
David J. Stanton [Abstract] (319) [HTML 0 KB][PDF 731 KB] (403)
11 Individual identification and population size assessment for Asian elephant based on camera-trapping techniques 2018 Vol.38(1):18-27
YANG Zicheng, CHEN Ying, LI Junsong, WANG Lifan, PIAO You, SONG Zhiyong, SHI Kun [Abstract] (247) [HTML 0 KB][PDF 4009 KB] (398)
12 Habitat selection and the response to human disturbances by Anourosorex squamipes 2017 Vol.37(3):266-276
ZONG Hao,XIANG Dabing, WU Sisi, LI Jiang,REN Xi,LI Wanyu,FU Changkun,WANG Qiong,CHEN Shunde [Abstract] (300) [HTML 0 KB][PDF 1898 KB] (360)
13 Effect of soil pH on geophagy in golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana) in Qinling Mountains 2018 Vol.38(1):12-17
HE Fengzhi, LI Yanpeng, GAO Ying, HUANG Zhipang, QI Xiaoguang, LI Baoguo [Abstract] (329) [HTML 0 KB][PDF 1094 KB] (360)
14 Giant panda selection of Fargesia robusta shoots in Wolong Nature Reserve,China 2017 Vol.37(3):226-232
ZHANG Mingchun, LI Zhong, HUANG Yan, HUANG Jinyan, LI Desheng, LIU Dian, ZHOU Xiaoping, ZHOU Shiqiang, LI Rengui, ZHANG Hemin [Abstract] (288) [HTML 0 KB][PDF 1848 KB] (356)
15 The status and characteristics of, and solutions to, human-Tibetan brown bear conflicts in the Qinghai Province 2018 Vol.38(1):28-35
HAN Xufang, ZHANG Ji, CAI Ping, ZHANG Yu, WU Guosheng, WANG Enguang, XU Aichun [Abstract] (339) [HTML 0 KB][PDF 4386 KB] (346)
16 Preliminary investigation for mammal and bird resources using infrared camera traps in Maolan National Nature Reserve, Guizhou 2018 Vol.38(3):323-330
LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Shengqiang, LI Youbang, YAO Zhengming, WEI Luming, TAN Chengjiang, ZHOU Qihai, HUANG Chengming [Abstract] (234) [HTML 0 KB][PDF 2987 KB] (333)
17 Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br# 2018 Vol.38(3):318-322
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang [Abstract] (277) [HTML 0 KB][PDF 1598 KB] (328)
18 Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China 2018 Vol.38(3):247-259
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo [Abstract] (218) [HTML 0 KB][PDF 22259 KB] (323)
19 A new record of Crocidura tanakae Kuroda,1938 in Sichuan and Guizhou Provinces 2018 Vol.38(2):211-216
CHEN Shunde, ZHANG Qi, LI Fengjun, WANG Xuming, WANG Qiong, LIU Shaoying [Abstract] (236) [HTML 0 KB][PDF 18701 KB] (322)
20 Species resources and factors affecting mammals in Shenzhen, Guangdong, China 2017 Vol.37(3):256-265
ZHANG Libiao, GUO Qiang, LIU Qi, LIU Quansheng, HU Kaijin, SU Qianqian, CHEN Yi, PENG Xingwen, WANG Yingyong, WU Yi, ZHANG Peng [Abstract] (542) [HTML 0 KB][PDF 4391 KB] (321)
21 Activity pattern of plateau zokor(Eospalax baileyi)and its influences in eastern Qilian Mountain region 2018 Vol.38(2):201-210
JI Chengpeng, ZHOU Jianwei, CHU Bin, ZHOU Rui, WANG Zhipeng, WANG Ting, TIAN Yongliang, ZHOU Yanshan, HUA Limin [Abstract] (161) [HTML 0 KB][PDF 2027 KB] (315)
22 Habitat selection of Plateau zokor in northern Qilian Mountain 2017 Vol.37(4):407-413
TIAN Yongliang, ZHOU Jianwei, YU Yingwen, WANG Qiaoling, SHEN Yanze, HUA Limin [Abstract] (335) [HTML 0 KB][PDF 1206 KB] (311)
23 Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] (332) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (307)
24 Summer habitat selection of sambar deer (Rusa unicolor) in Wolong National Nature Reserve 2018 Vol.38(3):277-285
HU Jie,YAO Gang,LI Dayong, YANG Zhisong,LI Yanhong [Abstract] (201) [HTML 0 KB][PDF 1355 KB] (289)
25 Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] (252) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (287)
26 Discovery of a new formed group and current population status of eastern black crested gibbon in Bangliang National Nature Reserve, Guangxi, China 2017 Vol.37(3):233-240
WEI Shaogan, MA Changyong, TAN Wujing, YANG Jiang, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] (427) [HTML 0 KB][PDF 1464 KB] (285)
27 Quantification of giant pandas’ visual acuity 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] (310) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (281)
28 Ecologically-based rodent management in the agro-pastoral ecotone of North China: a case study in Mongolian gerbils 2017 Vol.37(3):308-306
LIU Wei, ZHONG Wenqin, WAN Xinrong, WANG Jianqing [Abstract] (571) [HTML 0 KB][PDF 1804 KB] (270)
29 Geographical variation in the skull morphology of the great Himalayan leaf-nosed bat (Hipposideros armiger) 2017 Vol.37(3):241-250
HOU Linlin,JIANG Tinglei,LIN Aiqing,FENG Jiang [Abstract] (468) [HTML 0 KB][PDF 2466 KB] (261)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn