Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

In last 2 years
  
1 Cold experience during lactation inhibits adult neurogenesis in Brandt’s voles (Lasiopodomys brandtii) 2019 Vol.39(5):485-495
ZHAO Yuanchun, ZHANG Xueying, WANG Dehua [Abstract] (931) [HTML 0 KB][PDF 9764 KB] (1779)
2 Blood physiological parameters of captive Amur tiger (Panthera tigris altaica) 2019 Vol.39(5):590-594
HAN Zhiqiang, WANG Haijun, Liu Cunfa, WANG Xiaoxu, ZHAO Quanmin, XU Chao [Abstract] (910) [HTML 0 KB][PDF 985 KB] (1712)
3 Investigation on the population of wild Bengal tiger (Panthera tigris tigris) in Medog, Tibet 2019 Vol.39(5):504-513
WANG Yuan1, LIU Wulin1, LIU Feng, LI Sheng, ZHU Xuelin, JIANG Zhigang, FENG Limin,, LI Bingzhang [Abstract] (937) [HTML 0 KB][PDF 100104 KB] (740)
4
Camera-trapping survey of the mammals and birds in the Qilian Mountain National Park (Qinghai area), China
 
2019 Vol.39(4):466-475
XUE Yadong, LI Jia, HU Yang, MA Li, QIAN Weiqiang, YAN Pinfa, YANG Mingwei, CHEN Daxiang, WU Bo, LI Diqiang [Abstract] (822) [HTML 0 KB][PDF 37436 KB] (504)
5 Camera trap survey on the diversity of mammals and birds in Shenzhen, Guangdong Province 2019 Vol.39(5):565-574
LI Weidong, HU Kaijin, ZENG Yilong, XU Rongshuang, ZHANG Peng [Abstract] (863) [HTML 0 KB][PDF 41471 KB] (476)
6 AI recognition of infrared camera image of wild animals based on deep learning: Northeast Tiger and Leopard National Park for example 2019 Vol.39(4):458-465
GONG Yinan, TAN Mengyu, WANG Zhen, ZHAO Guojing, JIANG Peilin, JIANG Shiming, ZHANG Dingji, GE Jianping, FENG Limin [Abstract] (919) [HTML 0 KB][PDF 33478 KB] (461)
7 Chinese Babax (Babax lanceolatus) was predated by a wild Rhinopithecus roxellana in Shennongjia National Park, China 2019 Vol.39(5):585-589
ZHU Zunyan, HUANG Tianpeng, YAO Hui, YANG Wanji, XIANG Zuofu [Abstract] (875) [HTML 0 KB][PDF 22273 KB] (380)
8 Habitat suitability analysis of snow leopard (Panthera uncia) and bharal (Pseudois nayaur) in the Sanjiangyuan National Park 2019 Vol.39(4):397-409
CHI Xiangwen, JIANG Feng, GAO Hongmei, QIN Wen, WU Tong, ZHANG Jingjie, CAI Zhenyuan, ZHANG Tongzuo [Abstract] (662) [HTML 0 KB][PDF 25428 KB] (359)
9 Preliminary survey of mammal and bird biodiversity using camera traps in the Yading National Nature Reserve of Sichuan Province, China 2019 Vol.39(3):333-343
HU Xixi, LI Jiaqi, LUO Xu, Zewengtaxu, CHEN Xing, ZHANG Lushui, GUAN Tianpei [Abstract] (359) [HTML 0 KB][PDF 4045 KB] (353)
10 A new species of the genus Crocidura (Eulipotyphla: Soricidae) from Zhejiang Pvovince, eastern China 2020 Vol.40(1):1-12
LIU Yang, CHEN Shunde, LIU Baoquan, LIAO Rui, LIU Yingxun, LIU Shaoying [Abstract] (340) [HTML 0 KB][PDF 25686 KB] (352)
11 Discussed and revised geographical distribution of Chimarrogale leander in China 2020 Vol.40(3):231-238
WANG Qiaoyun, XIAO Haoyun, LIU Shaoying, CHEN Shunde, YANG Li, XIAO Fei, ZHANG Lu, HE Kai [Abstract] (410) [HTML 0 KB][PDF 25226 KB] (350)
12 A new record of genus Pantherina in Ningxia Hui Autonomous Region, China—Pantherina griselda (Thomas, 1912) 2020 Vol.40(3):302-306
PU Yingting, JIANG Haijun, WANG Xuming, TANG Keyi, WANG Qiong, LIAO Rui, CHEN Shunde, LIU Shaoying [Abstract] (384) [HTML 0 KB][PDF 19238 KB] (349)
13 Recognition of female fertilization and social rank by male golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) 2019 Vol.39(3):227-233
ZHAO Haitao, WANG Xiaowei, HOU Dafu, WANG Chengliang, REN Yi, FU Weiwei,LI Baoguo [Abstract] (763) [HTML 0 KB][PDF 1348 KB] (345)
14 A new record of mammals in Ningxia Hui Autonomous Region—Reeve’s muntjac (Muntiacus reevesi Ogilby, 1839) 2019 Vol.39(6):688-693
LUO Juanjuan, QIN Jiahui, LI Jiaqi, LAN Guangcheng, GUO Zhihong, XU Yongheng, SONG Sen [Abstract] (757) [HTML 0 KB][PDF 33070 KB] (340)
15 The analysis on activity rhythms of several ungulates in extreme arid desert region based on infrared camera data 2020 Vol.40(2):120-128
LI Jianliang,LI Jiaqi,WANG Liang,PEI Pengzu,MA Donghui,ZHUO Mengya, BAO Xinkang [Abstract] (293) [HTML 0 KB][PDF 2545 KB] (333)
16 Species diversity and fauna of mammals in Sangjingyuan National Park#br# 2019 Vol.39(4):410-420
CAI Zhenyuan, QIN Wen, GAO Hongmei, WU Tong, CHI Xiangwen, YANG Jundong, MIAO Ziyan, ZHANG Jingjie, SONG Pengfei, LIAN Xinming, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] (480) [HTML 0 KB][PDF 2123 KB] (328)
17 Practice of regional function optimization in Sanjiangyuan National Park based on N% 2019 Vol.39(4):347-359
LI Qi, HU Linyong, CHEN Dongdong, HE Fuquan, CHEN Xin, CAO Yifan, XU Shixiao, ZHAO Liang, ZHAO Xinquan [Abstract] (940) [HTML 0 KB][PDF 23342 KB] (328)
18 Multivariate similarity clustering analysis on zoogeographical distribution of mammals in China 2020 Vol.40(3):271-281
LIU Jiaheng, LU Jiqi [Abstract] (297) [HTML 0 KB][PDF 2978 KB] (317)
19 Analysis on the human-wildlife conflict in the Sanjiangyuan Region 2019 Vol.39(4):476-484
YAN Jingyan, ZHANG Yu, CAI Zhenyuan, CHEN Jiarui, QIN Wen, ZHANG Jingjie, LIAN Xinming, ZHANG Tongzuo [Abstract] (892) [HTML 0 KB][PDF 4214 KB] (307)
20 Rodent diversity and its relationship with environmental factors in Mt. Helan, Inner Mongolia 2019 Vol.39(6):651-661
SHI Rui, LI Zongzhi, GAO Hui, PANG Bo, YAN Yongbin, TENG Liwei, LIU Zhensheng [Abstract] (764) [HTML 0 KB][PDF 2351 KB] (303)
21 An analysis of genetic structure of snow leopard populations in Sanjiangyuan and Qilianshan National Parks 2019 Vol.39(4):442-449
ZHANG Yuguang, Charlotte HACKER, ZHANG Yu, XUE Yadong,WU Liji,DAI Yunchuan, LUO Ping,Xierannima,Jan E JANECKA, LI Diqiang [Abstract] (858) [HTML 0 KB][PDF 4237 KB] (293)
22 Camera-trapping survey of mammals and birds in southern section of eastern slope in Taihang Mountains, Hebei Province 2019 Vol.39(5):575-584
CHEN Xiangyang,FAN Jungong,WANG Penghua,WANG Yihong, HOU Jianhua [Abstract] (881) [HTML 0 KB][PDF 6254 KB] (290)
23 Method of automatic counting of large herbivores from UAV images in the Source Region of Three Rivers 2019 Vol.39(4):450-457
WU Fangming, ZHU Weiwei, WU Bingfang, ZHAO Xinquan [Abstract] (888) [HTML 0 KB][PDF 50541 KB] (285)
24 Impact of social pressure on the estrus of captive female Asian elephants (Elephas maximus) 2019 Vol.39(2):111-118
TANG Ruchun, XU Kexin, YANG Xuan, YANG Haichao, BAO Mingwei, JIA Ting, ZHANG Jinguo,ZHANG Li [Abstract] (703) [HTML 0 KB][PDF 1010 KB] (282)
25 Population structure and activity rhythm of sambar deer (Rusa unicolor) 2019 Vol.39(2):134-141
HE Xingcheng, FU Qiang, WU Yongjie, WANG Bin, CHEN Xue, RAN Jianghong [Abstract] (374) [HTML 0 KB][PDF 14446 KB] (280)
26 Preliminary report of camera trapping survey for mammals and birds in Miyaluo Provincial Nature Reserve, Sichuan Province 2020 Vol.40(6):634-645
CHEN Xing, HU Xixi, LIU Mingxing, LI Jiaqi, PENG Yonghong, Lü Xu, WANG Xiaofang, LI Sheng, GUAN Tianpei [Abstract] (488) [HTML 0 KB][PDF 37465 KB] (278)
27 Preliminary survey on mammal and bird resources using camera traps in Wulingyuan World Natural Heritage Site, Hunan Province, China 2019 Vol.39(2):209-217
PAN Dan, WU Bingxian, ZHANG Bing, CUI Shan, ZHANG Zhiqiang, HU Xinhua, YANG Daode [Abstract] (370) [HTML 0 KB][PDF 2430 KB] (275)
28 First record of genus Mesechinus (Mammalia: Erinaceidae) in Anhui Province, China— Mesechinus hughi 2020 Vol.40(1):96-99
CHEN Zhongzheng, TANG Xiaofan, TANG Hongyi, ZHAO Hantao, MIAO Qiaoli, SHI Zifan,WU Hailong [Abstract] (448) [HTML 0 KB][PDF 7845 KB] (272)
29 Forest cattle grazing affects understory food resource of ungulates in the eastern part of the Northeast Tiger and Leopard National Park 2019 Vol.39(4):386-396
WANG Le, FENG Jiawei, AMARSAIKHAN Tseveen, YANG Limeng, HUANG Chunming, LI Dong, ZHU Xinliang, FENG Limin, WANG Tianming, GE Jianping,MOU Pu [Abstract] (896) [HTML 0 KB][PDF 3643 KB] (270)
30 Discovery of Gongshan Muntjac (Muntiacus gongshanensis) in Tengchong, Yunnan Province 2019 Vol.39(5):595-598
HUANG Xiangyuan, ZHANG Xingchao, Chan Pui Lok Bosco, Li Fei [Abstract] (882) [HTML 0 KB][PDF 35498 KB] (270)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn